Storitve

Pregledi cevovodov s TV kamerami

Pregledovanje in kontrolo cevovodov izvajamo z najsodobnejšo tehnologijo video- endoskopije. Uporabljamo sonde z vgrajenimi TV kamerami, računalnik in druge sodobne pripomočke za odkrivanje stanja vaših vodovodnih cevi in po želji dokumentiranja posnetkov na različnih medijih.

Kamere uporabljamo za snemanje cevovodov in kanalov premerov od 40 – 200 mm.
TV snemanja uporabljamo pri ugotavljanju stanja v cevovodih pred in po čiščenju zamašitev, sanaciji poškodb ali za preventivne preglede v primerih novogradenj cevovodov pred tehničnimi prevzemi.

Sanacija poškodovanih cevi brez izkopa

Zakaj bi prenavljali celotne cevovode, če so ti poškodovani samo na določenih mestih?

To se je potrebno vprašati, preden se odločite kakšen bo vaš pristop do sanacije poškodb in predvsem gospodarnost opravljenega posega s čim manjšimi stroški.

Ob dejstvu, da je velika večina poškodb cevovodov le delnega značaja, je vsekakor gospodarno in pametno sanirati samo poškodovane dele cevi. Prenavljanje celotnih cevovodov predstavlja velik stroškovni zalogaj za gospodinjstvo. Postopek sanacije izvajamo brez izkopa! 

To pomeni nobenega razbijanja zidov ali ploščic in nastajanja velike umazanije ob tem, da o onemogočeni in nemoteni uporabi stanovanja niti ne govorimo. Sanacijo poškodovanih hišnih cevovodov dimenzij 50-200 mm izvajamo z najsodobnejšimi materiali in postopki

Mi vam posamezne parcialne poškodbe na cevovodih saniramo s pomočjo pakerjev. Pakerji se uporabljajo za popravila poškodovanih cevovodov in spojev v kombinaciji z umetnimi smolami in ojačitvenimi materiali, ki zagotavljajo ponovno tesnost in ustrezno statično trdnost cevi. Izdelani so iz posebne gume ojačane s kordno strukturo, ki omogoča odlično raztezanje in odpornost proti obrabi. Vsi vgrajeni deli so odporni proti koroziji. Pomembno je tudi, da se ne poslabšajo pretočne lastnosti cevovodov.

S to metodo lahko saniramo tudi netesnost cevovodov na spojnih mestih in mestih priključkov .
Pa še zelo pomembno dejstvo, ki naj pripomore k vaši odločitvi – metoda zagotavlja okolju prijazen način sanacije poškodovanih cevovodov.

Čiščenje cevovodov in kanalov

Čistimo in preventivno vzdržujemo sanitarne in komunalne naprave ter različne cevovode.

Pri tem uporabljamo sodobne tehnologijo preizkušeno na evropskem trgu, stroje in naprave za čiščenje kanalov in cevovodov, spirale in vrtalne glave za mehansko čiščenje, čiščenje z vodnim curkom pod velikimi pritiskom…

Cevi se lahko zamašijo zaradi različnih vzrokov:

 • Tujek v cevi odtoka, ki sicer ne sodi v kanalizacijo( plenica, plastenka, WC dišava,žlica….)
 • Obloga na steni cevi, ki zmanjša pretočnost in povzroči zastajanje gostih fekalij
 • Neustrezna izvedba odtoka
 • Dotrajane cevi odtoka

Kaj morate storite, če so odtoki zamašeni?

 • Ne odpirajte vode ali vklapljajte porabnikov, ki izlivajo vodo( pralni, pomivalni stroji….)
 • Preverite, če je zamašitev zgolj v sifonu umivalnika, korita, WC….
 • Če je zamašitev v cevi, pokličite nas!

Čiščenje zamašene WC školjke in sifona:

 • Sifone, ki so dostopni, je potrebno razstaviti, temeljito očistiti in pri sestavljanju paziti na tesnila
 • Iz WC je včasih možno potegniti tujek brez demontaže, če to ne gre, je potrebno školjko demontirati. Pri tem je potrebno biti zelo pazljiv, ker se stara školjka pri demontaži lahko razleti in so možne ureznine in poškodbe!
 • Sifon tuša se praviloma očisti z vrha, ne poskušajte sami razstavljati zgornjega dela sifona, ker lahko prične zamakati!
 • Najboljša rešitev pa je, da pokličete nas.

Intervencijsko čiščenje odtokov

Intervencijska storitev je namenjena hitremu ukrepanju z namenom preprečitve nadaljnje škode v primeru izlitja vode ali fekalij po objektu in čim hitrejše vzpostavitve delujočih odtokov.

Potencialnim uporabnikom zagotavljamo možnost, da nas lahko v primeru zamašitve odtočnih cevi, pokličejo kadarkoli.

Za primer intervencijskega nujnega ukrepanja imamo na razpolago servisna vozila opremljena s posebnimi stroji za čiščenje cevi ter obilico posebnih orodij.

Intervencijsko čiščenje odtočnih cevi, se izvede po vaši prehodni potrditvi cene in sicer:

 • Z namenskimi jeklenicami, ki jih uporabljamo za posamezno vrsto in presek cevi ter glede na vrsto zamašitve.
 • Z visokotlačno cevjo
 • Občasno je namesto samega čiščenja vodovodnih cevi ali kanalizacije potrebna sanacija odtokov.
 • Odstranjevanje oblog na cevovodih

Odstranjevanje oblog cevovodov in kanalov z rezkalnimi in udarnorezkalnimi glavami

Z vrtečimi se rezkalnimi glavami odstranjujemo obloge različnih materialov v ceveh in cevnih priključkih po novogradnji ali sanaciji, obloge in usedline, korenine in druge snovi, ki se nabirajo v cevovodih in kanalih.

Rezkalne glave se uporabljajo za sanacijo cevi premera od 40 do 200 mm.

Trše in zahtevnejše obloge v ceveh odstranjujemo z udarno vrtalnimi šobami. To so vrteče se rezkalne glave, ki se vrtijo s veliko hitrostjo in udarjajo z močnimi udarci.

Rezkalne glave imajo lahko različne konice, odvisno od materialov, ki jih je potrebno odstraniti.

Uporabljajo se za sanacijo prepustnosti cevi premera od 50 do 150 mm.

Cenik storitev